Blogpost

Zo geef je je baby een veilig gevoel

Het is iets waar heel wat pas bevallen mama's mee worstelen: hoe geef je dat kleine, hulpeloze wezentje een veilig, hecht gevoel, net zoals in de baarmoeder? Experts hebben zich erover gebogen, en dit is kort samengevat hun conclusie: hou je baby de eerste maanden dicht bij jou, op alle mogelijke manieren. Het risico op verwennerij? Geen, zegt de Britse zoöloog Desmond Morris.

1. Draag je baby zo veel mogelijk

'Kinderdragers' zijn één van de eerste (noodzakelijke) hulpmiddelen die de mens vervaardigde. Dat heeft een biologische oorzaak want door het lage proteïnegehalte in onze moedermelk moesten baby’s vaak gevoed worden en konden we ze niet zomaar achterlaten terwijl we voedsel zochten.

Pas eind jaren tachtig beseften opvoeders dat zo'n kinderdrager naast praktische ook emotionele voordelen had. Het kindje wordt op natuurlijke wijze gewiegd en er is intiem en lichamelijk contact met de ouders waardoor de baby minder huilt, beter groeit en gemakkelijker slaapt. Bovendien vergemakkelijkt een draagdoek of draagzak de borstvoeding en krijgen ouders een betere relatie met hun kinderen omdat ze zo dicht in elkaars nabijheid zijn.

2. Laat je baby niet huilen

Desmond Morris schreef in 1991 zijn standaardwerk 'Baby's', dat tot op vandaag nog steeds vaak geraadpleegd wordt. Daarin raadt hij ouders aan hun baby niet te laten huilen, net voor dat gevoel van veilige hechting. "Veel ouders geloven dat een kind te veel oppakken en het ’s nachts uit zijn bedje halen als het huilt, een vorm van overdreven verwennen is. Het bewijs hiervoor zien ze in het feit dat het kind uiteindelijk - na een paar weken volharden - ophoudt met huilen. Dat klopt natuurlijk. Alleen moet je eens nagaan waarom het huilen stopt. Niet omdat het kind plots geen pijn of angst meer voelt. Wel omdat hij zijn vertrouwen in het huilen heeft opgegeven. Er komt toch niemand meer opdagen. Het probleem is dus niet opgelost. De baby draagt nu alleen, wat hij anders met zijn moeder of vader zou delen.”

3. Leg je baby niet meteen apart in een eigen slaapkamer

Desmond Morris: "Het idee dat een kind best slaapt in zijn eigen kamertje omdat het daar stil is, is vanuit een biologisch standpunt niet verdedigbaar. Integendeel, de stilte geeft het kind het gevoel dat hij verlaten is door de ouders. Wat geluid op de achtergrond is net geruststellend. Baby’s die in de kamer van hun ouders slapen, huilen veel minder dan baby’s die een eigen ruimte hebben. Als ze dan ook nog eens genegeerd worden, zakt hun vertrouwen in de moeder en vader sterk.”

4. Glimlach zo veel mogelijk

Het lijkt banaal, maar een glimlach is volgens Desmond Morris het belangrijkste signaal dat je je baby kunt geven waardoor hij zich veilig voelt. "Wij zijn het enige dier dat glimlacht. Om het belang ervan in te zien moeten we terug naar de apen. Een baby aap die ergens van schrikt of onraad vermoedt, klamp zich vast aan de vacht van zijn moeder. In de meeste gevallen is er niets aan de hand, maar de baby aap zoekt de zekerheid dat alles onder controle is. Mensen hebben geen vacht meer, maar de glimlach vervangt die functie. Als een kind glimlacht naar zijn moeder en zijn moeder ziet teruglachen, is dat een geruststelling dat alles veilig is. Het geeft hem de nodige zelfzekerheid.

5. Laat je horen en ruiken

Drie maanden voor de geboorte is de baby al bezig met de identificatie van moeders stem, een proces dat je zelf nog moet aanmoedigen door veel met hem te praten. Baby’s verkiezen hoge (vrouwelijke) tonen. Mannen passen trouwens hun lage stem automatisch aan, zonder erbij na te denken. En ook mama’s geur doet wonderen voor een veilige hechting. Geef een baby een lapje stof dat op mama’s borst lag en hij zal het koesteren. De geurherkenning maakt het hem mogelijk om zelfs in het donker de weg naar de borst te vinden.

The mailing that really matters...

... met écht interessante en relevante inhoud voor jonge ouders! (En wij spammen je nooit. Beloofd.)

Wanneer je je aanvraag verstuurt, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid. No worries, wij hechten veel belang aan je privacy en springen zeer voorzichtig met je gegevens om!