BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size en Stiftung Warentest

Chemisch defect in label - geen gezondheidsrisico gevonden

BERICHT VAN BESAFE HQ NOORWEGEN

“Bij BeSafe testen we regelmatig onze producten om te garanderen dat ze aan onze kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. De BeSafe eisen zijn hoger dan de eisen in de regelgeving. Desondanks hebben we ontdekt dat sommige etiketten op onze producten voor onze normen verhoogde concentraties van een chemische stof, naftaleen, bevatten. Na grondig onderzoek kunnen we concluderen dat er op geen enkele manier een gezondheidsrisico is voor de gebruiker."

"We hebben beroep gedaan op chemische deskundigen om een grondig inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen. Volgens onafhankelijke wetenschappelijke specialisten in menselijke gezondheid, blootstellingsmodellering en toxiciteit vormt het chemische gehalte in de etiketten geen risico voor baby’s, peuters of kleuters bij blootstelling tijdens een normaal gebruik van de autostoel. Dit betekent dat zelfs als het gehalte hoger is dan onze standaard, er geen gezondheidsrisico is voor de gebruikers. Maar omdat het chemische gehalte op het etiket niet aan onze normen voldoet, hebben we onmiddellijk actie ondernomen en zijn we van leverancier veranderd."

Informatie over de chemische stof naftaleen

“Naftaleen is een chemische stof die behoort tot de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Het is een organische (natuurlijke) verbinding en lage concentraties van naftaleen kan je bijna overal in het milieu aantreffen. Volgens het Duits Federaal Instituut voor Risicobeoordeling zijn er geen gefundeerde epidemiologische bevindingen over een kankerverwekkend effect bij de mens na blootstelling aan naftaleen door inademing. Volgens het minimaliseringsprincipe worden fabrikanten geadviseerd om de hoeveelheid naftaleen in consumentenproducten toch zoveel mogelijk te beperken als technisch mogelijk.”

"Zoals door de onafhankelijke deskundigen is vastgesteld op basis van hun diepgaande blootstellingsmodellering, hun analyse van de menselijke gezondheid en hun kennis ter zake, vormt het niveau van de chemische stof die in het etiket wordt aangetroffen via geen enkele manier een gezondheidsrisico voor het kind in onze autostoeltjes. De conclusie is gebaseerd op drie factoren: de hoeveelheid PAK's die in het product is aangetroffen, het gewicht van de blootgestelde persoon en de toegankelijkheid van de chemische stof via de lucht. De tests die specifiek op de BeSafe-producten zijn uitgevoerd, tonen aan dat het niveau van naftaleen in de etiketten geen negatief effect heeft op de kinderen die onze producten gebruiken."

BeSafe product update iZi Go Modular X1 i-Size

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size in Stiftung Warentest/ADAC test

"Dit geconstateerde verhoogde chemische niveau komt ook tot uiting in de testresultaten van de ADAC/Stiftung Warentest-publicatie van mei 2021 waarin de BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size werd opgenomen. Stiftung Warentest is een Duitse consumentenraad die twee keer per jaar onafhankelijke kinderzitjestesten uitvoert in samenwerking met ADAC en andere testinstituten om consumenten te helpen navigeren tussen verschillende zitjes."

"Deze consumententest bestaat uit 3 hoofdcategorieën waarin een autostoeltje getest wordt: Veiligheid, bestaande uit 50% van de totale score, weggedrag (40%) en ergonomie (10%). In de categorie veiligheid behaalde de BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size de beoordeling "Zeer goed" (1,3) en de beste score voor zijdelingse botsingen in deze test, waarbij de toch al sterke prestatie van zijn voorganger BeSafe iZi Go Modular i-Size zelfs nog werd verbeterd. We zijn blij te zien dat ook met een solide prestatie in de categorieën rijgedrag en ergonomie, het baby-autostoeltje een totale beoordeling van "Goed" zou hebben gekregen."

"Maar het resultaat van de chemische test weerspiegelt de verhoogde hoeveelheid naftaleen die in één label werd aangetroffen, wat leidt tot een volledige verlaging van de totaalscore. De door Stiftung Warentest gehanteerde maximale naftaleenwaarden zijn gebaseerd op het Duitse GS-keurmerk (“Geprüfte Sicherheit”). Volgens het Duitse Federale Instituut voor Risicobeoordeling zijn deze GS-maximumwaarden echter niet afgeleid van gezondheidsaspecten. Ze zijn veeleer gericht op wat tegenwoordig technisch haalbaar en uitvoerbaar is.

“Wij steunen het voornemen van Stiftung Warentest om met deze maximumwaarden fabrikanten ertoe aan te zetten het gebruik van chemicaliën zoveel mogelijk te beperken. Maar we betreuren het dat dit verkeerde signalen kan afgeven aan consumenten die niet weten dat deze maximumwaarden niet zijn afgeleid van gezondheidsaspecten.

Zoals onderzocht door onafhankelijke chemiedeskundigen vormt het niveau van de aangetroffen chemische stoffen in de BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size via geen enkele blootstellingsroute een gezondheidsrisico voor het kind.”

- BeSafe

The mailing that really matters...

... met écht interessante en relevante inhoud voor jonge ouders! (En wij spammen je nooit. Beloofd.)

Wanneer je je aanvraag verstuurt, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid. No worries, wij hechten veel belang aan je privacy en springen zeer voorzichtig met je gegevens om!