Voorwaarden wedstrijd

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de georganiseerde promotionele actie (hierna: “deze actie”) van Roscon BVBA gevestigd op het adres Joseph van Instraat 31 te Lier (hierna “BABYmatters”) en zijn tevens te raadplegen op de website www.babymatters.com.

2. Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

3. Deelname aan wedstrijden is gratis, zonder aankoopverplichting. Deelname vindt plaats wanneer een deelnemer het inschrijfformulier heeft ingevuld, inclusief wedstrijdvraag en schiftingsvraag. Vanaf dat moment maakt de deelnemer kans om te winnen.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd inclusief wedstrijdvraag en schiftingsvraag.

5. De looptijd van deze actie staat aangegeven in de beschrijving van deze actie.

6. Om te mogen deelnemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in België, Nederland of Luxemburg. Een deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen aan eenzelfde wedstrijd op basis van uniek e-mailadres, uniek adres en unieke naam.

7. BABYmatters kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende deze actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

10. Medewerkers van BABYmatters zijn uitgesloten van deelname.

11. Op deze actievoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

12. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deze actie door BABYmatters.

 

The mailing that really matters...

... met écht interessante en relevante inhoud voor jonge ouders! (En wij spammen je nooit. Beloofd.)

Wanneer je je aanvraag verstuurt, ga je akkoord met de verwerking van je gegevens zoals vermeld in ons privacybeleid. No worries, wij hechten veel belang aan je privacy en springen zeer voorzichtig met je gegevens om!